Jste zde

Informace pro žáky/studenty a jejich zákonné zástupce k testování na školách

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  se žákovi/studentovi  na střední škole nebo vyšší odborné škol, který se účastní praktického vyučování,  skupinové konzultace, maturitních zkoušek/absolutorií, se ve škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud 

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  

b) podstoupil ve frekvenci stanovené mimořádným opatření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li stanoveno jinak (upřesněno v příloze).  

Bližší informace najde zde. 

Pro maturitní zkoušky a absolutoria je stanovena výjimka z obecné frekvence testování ve školách tak, že v den konání zkoušky nesmí být negativní test starší než 7 dnů – toto platí pro žáky/studenty i pedagogy.