Jste zde

Novinky v poskytování první pomoci

- kurz slouží k aktualizaci a zopakování stávajících znalostí a dovedností z oblasti poskytování první pomoci u pedagogických pracovníků.
- rozsah 3 hodiny (zahrnuje teoretickou a praktickou část)
- cena 550 Kč,- Kč/hodinu