Jste zde

Prezenční výuka

Prezenční výuka 1. – 3. ročníků SZŠ od 7. 12. 2020

 

Žáci 1. – 3. ročníků SZŠ se budou od 7. 12. 2020 vzdělávat  prezenční formou v režimu tzv. rotační výuky (střídání celých tříd v sudých a lichých týdnech). Rozpis tříd v jednotlivých týdnech viz. níže.

Prezenční výuka  probíhá dle normálního rozvrhu. Nekoná se výuka TEV, ZTV. 

Sledujte též změny v rozvrhu!

Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku se povinně vzdělávají distančním způsobem v režimu on-line asynchronní nebo off-line.

Pro praktické vyučování platí dále Informace o výuce od 25. 11. 2020.

 Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min. Žáci/studenti a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.