Jste zde

Režim výuky na SZŠ od 19. – 23. 4. 2021

Praktická výuka ve zdravotnických zařízeních probíhá jako dosud. 
Prezenční výuka ve škole je možná pouze pro individuální konzultace. Tyto konzultace jsou DOBROVOLNÉ. Konzultace jsou určeny pro žáky 4.ročníků a pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Vzhledem k povinnému testování při konzultacích 6 žáků a učitel, doporučujeme režim konzultací 1učitel/1 žák, kde není povinné testování.