Jste zde

Režim výuky na SZŠ v týdnu od 26. 4. – 30. 4. a ve dnech 3. a 4. 5. 2021

Ve dnech 26. 4. – 30. 4. probíhají na SZŠ praktické maturitní zkoušky. Ve dnech 3. – 4. 5. probíhá na SZŠ přijímací řízení.

Režim ve dnech 26. 4. – 30. 4. 2021

Probíhá pouze praktické vyučování ve zdravotnických zařízeních.

Praktické vyučování ve škole - z důvodu plné vytíženosti odborných učeben a vyučujících praktického vyučování, bude praktické vyučování obnoveno na oborech ZDA/PKS, LAA, MSR, AZT od 5. 5. 2021 (viz. přiložené rozvrhy). 

Výjimky:

Třída 4 AZT - praktické vyučování ve škole bude v PO, ÚT  (26. a 27. 4.) dle rozpisu vedoucí oboru Z. Krátké.

Třída 3 LAA - praktické vyučování ve škole bude  v ÚT, ČT (27. a 29. 4.) dle rozpisu vedoucí oboru RNDr. Drechslerové.

Distanční výuka v ostatních předmětech (jiné než praktické vyučování), kde ji vyučující nemůže zajistit z důvodu jeho přítomnosti u PMZ, probíhá of-line.

Režim ve dnech  3. a  4. 5. 2021.

Odpadá celá výuka ve všech třídách ve škole (ve škole nemohou být žádné třídy, probíhá přijímací řízení).

Probíhá pouze praktické vyučování ve zdravotnických zařízeních.

Distanční výuka probíhá pouze of-line.