Jste zde

Domácí úkoly pro žáky a studenty

Pro zadávání domácích úkolů a pro předávání  jiných informací žákům a studentům používejte jejich třídní maily.

Každá třída má vygenerovaný mail ve tvaru :

zkratka oboru+rok nástupu @zdravka-plzen.cz

(například Laboratorní asistent, který nastoupil v roce 2016/2017 má třídní mail ve tvaru laa16@zdravka-plzen.cz)

dzz