Jste zde

Studuj srdcem

V rámci podpory vzdělávání zdravotně sociálních oborů Plzeňského kraje naše škola získala ve školním roce 2018/2019 finanční grant na projekt Studuj srdcem.

Smyslem projektu je představit zdravotnické obory žákům základních škol a tím je motivovat ke studiu na středních zdravotnických školách.

Během čtyř let budou probíhat projektové dny pro děti z mateřských a základních škol v edukačních centrech (Edukační centrum první pomoci, Edukační centrum zdravé zuby, Edukační centrum pro seniory, Nutriční edukační centrum, Edukační centrum léčivých látek a aplikované chemie, Edukační centrum duševního zdraví, Edukační centrum herní práce).

Na činnosti edukačních center bude škola spolupracovat také s okolními nemocnicemi (FN Plzeň, Nemocnice PRIVAMED) a s odborníky ze ZČU FZS Plzeň.

Předpokládaný počet zapojených dětí do ucelených aktivit zaměřených na vyhledávání a práci s talenty je 200 žáků za rok.

Do projektu budou zapojeni subjekty: 2. ZŠ Plzeň, 26. ZŠ Plzeň, 33. MŠ Újezd, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči.