Jste zde

Archiv aktualit

20.3.2021

Minuta ticha za oběti pandemie

Minuta ticha za oběti pandemie se uskuteční dne 22.března 2021 v poledne. Výzva si klade za cíl uctění památky přímých i nepřímých obětí pandemie koronaviru. Bližší informace získáte proklikem banneru.

19.3.2021

Režim SZŠ a VOŠZ od 22. - 28. 3. 2021

Režim SZŠ a VOŠZ od 22. - 28. 3. 2021 (nebo do dalšího vyjádření MŠMT)
Vyučování na SZŠ a VOŠZ od 22. 3. 2021 zůstává i nadále ve stejném režimu jako do 19. 3. 2021.
9.3.2021

Domov mládeže

Z důvodu pracovní povinnosti studentek SZŠ a VZŠ Plzeň bude domov mládeže na Karlovarské 99 otevřen 08. 03. 2021 od 06,30 hod. Případné info viz DM.

8.3.2021

Režim prázdninového provozu

režim prázdninového provozu 8. - 12.3.2021 na SZŠ a VOŠZ najdete zde

6.3.2021

Důležitá informace pro žáky a studenty - pracovní povinnost

Od 8.3. je nařízená pracovní povinnost pro 3. a 4. ročníky SZŠ oborů ZDA, LAA a AZT (kteří dovršili 18-ti let) a pro 1. a 2. ročníky VOŠZ oborů DVS, DDS, DZL, DFA, DDH a DNT denní formy studia.

Bližší informace zde a zde

2.3.2021

Konzultační hodiny a pohotovosti na SZŠ

Harmonogram konzultačních hodin a pohotovostí najdete zde

28.2.2021

Režim výuky na SZŠ a VOŠZ v Plzni od 1. 3. 2021 (do další informace MŠMT)

Od 1. 3. 2021 pokračuje stejný režim výuky jako do 26. 2. 2021 - tzn. probíhá pouze odborná praxe ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

Informace MŠMT k provozu škol od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021

5.2.2021

Maturitní zkoušky 2020/21

Informace k maturitním zkouškám v jarním zkušebním období školního roku 2020/21  najdete zde.

3.2.2021

Procvičování testů k přijímacímu řízení.

Na stránkách Inspis najdete ilustrační testy k PŘ. Je to nová možnost procvičování testů k přijímacímu řízení.

Všechny informace naleznete zde   (leták s QR kódy)

 
29.1.2021

Informace o výuce na SZŠ a VOŠZ od 1. února 2021 (do dalšího vyjádření MŠMT)

Výuka na SZŠ a VOŠZ bude probíhat od 1. února 2021 (do dalšího vyjádření MŠMT) nadále ve stávajícím režimu.

20.1.2021

zrušení přípravných kurzů

Přípravné kurzy na SZŠ k přijímacímu řízení se z důvodu neutěšené epidemiologické situaci konat nebudou.
Využijte přednostně konzultací, doučování na Vašich kmenových základních školách.
Děkuji za pochopení.
 
RNDr. Milan Štěpánek
 zástupce ředitelky SZŠ a VOŠZ
16.1.2021

Den otevřených dveří na SZŠ

Den otevřených dveří se koná v pondělí 18.1.2021 formou on-line. Pokud se chcete zúčastnit on-line prezentace vedení školy, použijte odkaz v horní části pravého menu. Začátek bude v 15:00 hodin a opakovat se bude v 16:00. Vyberte si čas, který vám vyhovuje. Budete mít i možnost případně klást dotazy. Těšíme se na vaši účast !

16.12.2020

Den otevřených dveří a přijímací řízení

Předběžné informace k přijímacímu řízení a dni otevřených dveří, který se bude konat 18.1.2021 online najdete zde

RNDr. Milan Štěpánek

zástupce ředitelky školy

15.12.2020

Informace pro žáky SZŠ a studenty VOŠZ – vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny začínají už od 21. 12. 2020.  Jejich plánovaná doba trvání je do 3. 1. 2021, nebude-li určeno MŠMT jinak. Režim výuky od 4. 1. 2021 se bude řídit pokynem MŠMT a epidemickou situací. Vedení školy bude stav sledovat a uložíme informaci na web neprodleně.

 

12.11.2020

Přípravné kurzy

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří na SZŠ a VOŠZ v Plzni, který se bude konat 18.1.2021 v budově školy od 14.30 hodin.

Zároveň bychom chtěli usnadnit Vašim dětem přípravu na přijímací zkoušky konáním kurzů z českého jazyka a matematiky pouze prezenční formou, bude-li to možné.

Celý leták zde

RNDr. Milan Štěpánek

4.11.2020

průvodce maturitními zkouškami JARO 2021

Průvodce maturitními zkouškami a k maturitním zkouškám 2021 v jarním termínu najdete zde a přihlášku zde.

3.11.2020

Školská rada - prodloužení funkčního období

Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. 

Plné znění OOP