Jste zde

Důležitá informace pro žáky a studenty závěrečných ročníků zdravotnických oborů

usnesení Vlády ČR o pracovní povinnosti - žáci a studenti zdravotnických oborů

příloha-pracovní povinnost