Jste zde

Informace pro žáky SZŠ a studenty VOŠZ – vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny začínají už od 21. 12. 2020.  Jejich plánovaná doba trvání je do 3. 1. 2021, nebude-li určeno MŠMT jinak. Režim výuky od 4. 1. 2021 se bude řídit pokynem MŠMT a epidemickou situací. Vedení školy bude stav sledovat a uložíme informaci na web neprodleně.