Jste zde

Usnesení vlády ČR k zajištění poskytování zdravotních služeb po dobu trvání nouzového stavu

dne 15. 3. 2020 přijala vláda ČR usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu.

V této souvislosti Vám v příloze zasíláme Základní informace k pracovní povinnosti žáků a studentů k zajištění poskytování zdravotních služeb a činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví.

Průvodní dopis najdete zde.