Jste zde

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení na SZŠ

Uchazeči jsou zveřejněni pod registračními čísly. (www.zdravka-plzen.cz, úřední deska na budově školy)

3. 5.2022 (9.00-14.00hod) je možné převzít rozhodnutí ve vestibulu školy.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou.