Jste zde

Aktuální trendy ošetřovatelské péče v Bavorsku

Projekt je financován za podpory Evropské komise.

CZ - Diseminační film o projektu

DE - Disseminationsprojektfilm

 

Projekt Aktuální trendy ošetřovatelské péče v Bavorsku navazuje na dlouholetou spolupráci SZŠ a VOŠZ Plzeň a Berufsfachschule für Krankenpflege Regensburg - medbo KU. Projekt vznikl jako reakce na zavádění elektronických karet pacientů a rostoucí počty migrantů vyžadujících ošetřovatelskou péči. Hlavním cílem projektu je poskytnout 16 žákům oboru zdravotnický asistent (53-41-M/01) a studentům oboru diplomovaná zdravotní sestra (53-41-N/11) v průběhu dvou cyklů osobní zkušenost s uvedenou problematikou a umožnit jim  srovnání se situací ve zdravotnických zařízeních Plzeňského kraje. Oběma cyklům jediné aktivity A1 stáží předchází odborná a jazyková příprava s využitím metody CLIL seznamující s uvedenou problematikou. 

Profil ideálního účastníka mobility - žáka oboru zdravotnický asistent (53-41-M/01) a studenta oboru diplomovaná zdravotní sestra (53-41-N/11) - charakterizuje kladné hodnocení odborné praxe,  dobrá úroveň odborné a obecné němčiny, teoretická znalost bavorského systém ošetřovatelské péče, znalosti z multikulturního ošetřovatelství, osobnostní profil vhodný pro účast na stáži, aktivní zapojení se do  přípravy na stáž, teoretické znalosti o elektronické kartě pacienta, pozitivní motivace uchazeče pro účast na mobilitě a znalost reálií Bavorska a SRN.        

Během vlastních stáží se žáci a studenti v souladu s naplánovanými jednotkami výsledků učení zúčastňují školení k elektrické kartě pacienta, observují výuku ošetřovatelství i práci na výukových pracovištích, poznávají specifika ošetřovatelské péče migrantů a vytvářejí řadu výstupů jako projektové deníky, fotokomiksy, koláže, eseje. Po splnění svých úkolů vyplývajících ze studijní smlouvy v rámci systému ECVET získají Europass Mobility a provedou autoevaluaci svých jazykových dovedností s využitím Europassu Jazykového pasu. 

Po svém návratu prezentují účastníci mobility i zaměstnanci školy  před národním i mezinárodním publikem, ve škole i médiích výsledky projektu, kterými jsou nové znalosti a dovednosti v oblasti multikulturního ošetřovatelství a používání elektronických karet pacienta. Projekt zvýší odborné znalosti, jazykové dovednosti stážistů i jejich uplatnitelnost na jednotném evropském trhu práce, zvýší počet mobilit v odborném vzdělávání a posílí vědomí evropské sounáležitosti.