Jste zde

Projekt KA2 - FIGHT AGAINST DISCRIMINATION AND RACISM

Projekt je financován za podpory Evropské komise.

CZ - Diseminační film o projektu

EN - Dissemination Project Film

Projekt ERASAMUS+ KA2 nabízí možnost ke spolupráci pěti partnerským školám z České republiky, Itálie, Rumunska, Řecka a Turecka.

 

Cíle projektu jsou:

  • podporovat mezikulturní dialog mezi různými zeměmi a sociokulturními skupinami
  • přispívat ke snížení násilí, předčasných odchodů ze škol a nerovnosti prosazováním hodnot jako je tolerance, přijímání jinakosti a inter- a intrakulturní souvislosti
  • aktivně zapojit studenty do činností, které předpokládají spolupráci v multikulturních týmech.
  • působit proti tendencím ke stereotypům a předsudkům založeným na ojedinělých případech špatného chování
  • zvýšit kvalitu vztahu mezi studenty z různých kulturních prostředí a rozvíjet jejich sociální a komunikační dovednosti
  • podporovat studium různých jazyků a kultur z evropského prostoru.

 

Kromě těchto předpokládaných cílů umožní projektové aktivity studentům pochopit důsledky diskriminace a sociálního vyloučení.

Video k projektu :

https://www.youtube.com/watch?v=XLSTuOB5PGM&feature=youtu.be 

V rámci projektu byl zřízen email "bullying@zdravka-plzen.cz", na který mohou žáci SZŠ zasílat své podněty týkající se případů šikany a násilí ve škole."

Pracovní listy používané během mobility v Itálii

Erasmus+ proti válkám a diskriminaci - dokument

DISSEMINATION PLAN

REPORT OF ACTIVITY

STOP BULLYING

SUSTAINABILITY PLAN