Jste zde

Projekt KA2 No need for another toy, water is our essential joy

Projekt je financován za podpory Evropské komise.

CZ - Diseminační film o projektu

EN - Dissemination Project Film

Environmentální projekt KA2 koordinovaný tureckou partnerskou školou se zapojením škol z Portugalska, Itálie, České republiky, Řecka a Bulharska se zaměřuje na oddálení okamžiku, kdy se voda stane nedostatkovou komoditou. Zaměříme se na možnosti snížení znečišťování vody a její efektivnější využívání včetně optimalizace spotřeby. Do projektu zapojíme studenty prostřednictvím her, analýzami vody a poznáváním možností jejího hospodárného používání. Během projektu vzniknou slogany, logo, soutěže, obrázky, atd. Výstupy projektu budeme diseminovat na výstavách, v newsletterech a prostřednictvím krátkého filmu.