Jste zde

Projekt KA2 From Peer Bullying To Peer Friendship

Projekt je financován za podpory Evropské komise.

CZ - Diseminační film o projektu

EN - Dissemination Project Film

Projekty Erasmus+ na SZŠ a VOŠZ

Projekt From Peer Bullying To Peer Friendship se zaměřuje na potírání projevů šikany ve školách a na její prevenci. Projektovými partnery jsou mimo SZŠ a VOŠZ Plzeń také školy z Itálie, Polska, Rumunska a dvě školy z Turecka.