Jste zde

Projekt KA2 - Think Green for World

 

Projekt je financován za podpory Evropské komise.

CZ - Diseminační film o projektu

EN - Dissemination Project Film

Projekt Think Green for World 2019-1-TR01-KA229-076785 se zaměřuje na zodpovědný přístup žáků zúčastněných škol k životnímu prostředí. Projekt vhodně rozvíjí jejich dovednosti při ochraně životního prostředí, znalosti nutné k pochopení procesů, které v našem životním prostředí probíhají a kladné postoje žáků k jeho ochraně.

Project e-book Czech Republic