Jste zde

Projekt KA2 PROFINWBL

Projekt je financován za podpory Evropské komise.

 

CZ - Diseminační film o projektu

EN - Dissemination Project Film

Projekt KA2 PROFINWBL se chce v letech 2014 – 2017 zaměřit na podporu zaměstnávání mládeže a ekonomickou konkurenceschopnost prostřednictvím odborného vzdělávání. Východiskem je spolupráce mezi školami a podniky. Cílů projektu se dosahuje zlepšením kvality profesního poradenství, utvářením kurikula a profesionálním růstem, což vede také ke kvalitativnímu posunu v organizacích partnerů projektu. Partneři projektu si jasně uvědomují potřebu intenzivnějšího výzkumu, inovativních modelů networkingu a partnerství mezi školou a trhem práce.  Projekt navazuje na rozhodnutí Evropské komise z roku 2008 zdůrazňující klíčovou roli dovedností v oblasti managementu profesního poradenství, které mají umožnit vzdělávaným utváření  jejich praktického a teoretického vzdělávání. Cílem projektu je aplikací inovativních metod na úrovni organizací, místní, regionální, národní nebo evropské dosáhnout:

  • rozvoje profesionálního poradenství nejenom vlastních zaměstnanců
  • aplikace nových metodik, e-learningu a otevřených vzdělávacích zdrojů v různých evropských jazycích
  • zvýšení kvality, relevance a implementace nabídky vzdělávacích programů a profesního poradenství praktického vzdělávání posílením a vytvářením inovativních přístupů
  • zvýšení úrovně klíčových dovedností a kompetencí v závislosti na jejich relevanci pro trh práce především kooperací zaměstnavatelů se vzdělavateli

Školení zaměstnanců SZŠ a VOŠZ Plzeň na KPEDU ve Finské republice

CZ - Zdravotnické postupy

EN - Zdravotnické postupy

 

Otestujte si znalosti o odborném vzdělávání v EU.
přístup:
moodle.zdravka-plzen.cz
jméno : vetuser
heslo : vetuser2017
kurz : VET in Europe
výběr CZ - VET v Evropě
volba Test - spustí se test
Certificate - objeví se obecný certifikát
 
 
Test your knowledge about VET in the EU.
websites:
moodle.zdravka-plzen.cz
name : vetuser
password : vetuser2017
course : VET in Europe
EN - VET in Europe
Test -start of Test
Certificate - you can print the certificate