Jste zde

Projekt KA1 Červená předsudkům v ošetřovatelské péči.

Projekt je financován za podpory Evropské komise.

CZ - Diseminační film o projektu

DE - Disseminationsprojektfilm

Ve dnech 3. - 18. listopadu 2014 se sedm studentek a jeden žák SZŠ a VOŠZ Plzeň zúčastnili odborné stáže na naší partnerské zdravotnické škole Berufsfachschule für Krankenpflege Regensburg - medbo KU v Regensburku. Záměrem našeho projektu je naučit budoucí všeobecné sestry respektovat kulturní a náboženská specifika pacientů, ptát se na jejich etnicitu, náboženské a duchovní potřeby, respektovat jejich způsob stravování a stravovací tabu, zjistit vnímání intimity a doteků pacientem. Podle příslušnosti pacientů k minoritám se účastníci projektu také informovali na názory pacientů v otázce ošetřování mužem nebo ženou a jejich způsob externalizace bolesti. 

 
Obecně se projekt zaměřuje na zvýšení kvality ošetřovatelské péče redukcí, eliminaci předsudků budoucího ošetřovatelského personálu vůči minoritám a seniorům, na výuku a akceptování multikulturality, na zlepšení postavení menšin ve společnosti, na zvýšení kvality odborné přípravy ve zdravotnickém školství a také na výchovu k toleranci a etickému jednání.
 
Účastníci mobility v Regensburku v roce 2014 zpracovali její obrazovou prezentaci.