Jste zde

Projekt KA1 Zdokonalení metodických didaktických dovedností učitelů SZŠ a VOŠZ Plzeň

Projekt je financován za podpory Evropské komise.

CZ - Diseminační film o projektu

EN - Dissemination Project Film

Cílem projektu KA1 „Zdokonalení metodických didaktických dovedností učitelů SZŠ a VOŠZ Plzeň" je získání či zlepšení kompetencí našich vyučujících v následujících oblastech:

- využívání ICT ve výuce
- metodika a didaktika angličtiny jako cizího jazyka
- diseminace získaných znalostí a dovedností
- evropská myšlenka
- pozitivní postoj k projektové práci
- pozitivní přístup k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků
- aktivní využívání Europass Mobilta a Europass - Jazykového pasu

Projekt má i svou vlastní otevřenou facebookovou skupinu. Pro všechny, kdo nedisponují facebookovým účtem nabízíme její kopii ke stažení. Kronika obsahuje řadu užitečných informací a bohatou fotodokumentaci."