Jste zde

Obor asistent zubního technika

Kód oboru: 53– 44–M/03
Délka a forma studia: 4 roky – denní
Určeno: absolventům základních škol
Způsob ukončení: maturitní zkouška 

Charakteristika oboru

Absolvent studijního oboru asistent zubního  technika je po absolvování nástupní praxe schopen vykonávat činnost asistenta zubního technika ve všech typech stomatologických laboratoří. Odborná způsobilost se uplatňuje i v jiných oborech, a to nejvíce v plastické chirurgii, ORL, neurologii, ve výzkumných ústavech, výrobě a obchodě příslušného zaměření.
Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopností aplikovat na konkrétní případy získané vědomosti a dovednosti, které umožní absolventovi uplatnit se v oblasti:

  • Zhotovování všech druhů stomatologických protéz a ortodontických léčebných pomůcek
  • Technologie zpracování všech stomatologických materiálů, zacházení s přístrojovým vybavením zubních laboratoří a jeho běžné údržby
  • Organizace a ekonomiky výroby stomatologických protéz a léčebných pomůcek ve stomatologické laboratoři

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi naší školy, obor asistent zubního technika, se mohou uplatnit v zubních laboratořích jako zubní technici, ve fantomových učebnách pro zubní lékaře.
Mohou se podílet na prezentaci nových výrobků pro firmy s dentálním materiálem a mohou dentálním materiálem zásobovat zubní laboratoře.
V neposlední řadě najdou uplatnění v zubní ordinaci jako instrumentářky a nabízí se i obor dentální hygienista.
Na naši školu navazuje studium na lékařské fakultě, obor stomatologie. 


Aktuální učební plány a kompletní text ŠVP je k dispozici na interních PC u vrátnice školy.