Jste zde

Obor laboratorní asistent

Kód oboru: 53– 43–M/01
Délka a forma studia: 4 roky – denní
Určeno: absolventům základních škol
Způsob ukončení: maturitní zkouška

Charakteristika oboru  

V průběhu vzdělávacího programu jsou žáci připravováni  pro práci v laboratořích zdravotnických zařízení.
Zvýšený počet vyučovacích hodin je vyčleněn pro chemii. Na získané znalosti navazují hlavní odborné předměty - klinická biochemie, histologie, hematologie, mikrobiologie a epidemiologie. Praktická výuka probíhá v moderně zařízených a dobře vybavených laboratořích školy, školních laboratořích Fakultní nemocnice Plzeň a v laboratořích v provozu. Žáci se seznamují se současnými nejmodernějšími analyzátory, s využitím výpočetní techniky - s laboratorním informačním systémem. Obsah vzdělání těchto oborů je stanoven tak, aby žáci byli připraveni i ke studiu na vysoké škole.

Možnosti uplatnění absolventů 

Absolvent se uplatní

 • laboratoře ve zdravotnictví
 • klinická biochemie
 • hematologie a transfuzní stanice
 • histologie a histologická technologie
 • mikrobiologie,epidemiologie a imunologie
 • laboratoře soudního lékařství
 • hygienické stanice

Po zapracování

 • laboratoře lékařské genetiky
 • laboratoře povodí
 • veterinární laboratoře
 • laboratoře výzkumných ústavů
 • dealeři laboratorních přístrojů a pomůcek do laboratoří
 • reprezentanti firem specializovaných na laboratorní přístroje a analyzátory
 • reprezentanti firem specializovaných na distribuci chemikálií a laboratorních setů
 • soukromé laboratoře na stanovení kvality vody

V dalším vzdělávání lze pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, např. Lékařská fakulta, Vysoká škola chemicko-technologická, Pedagogická fakulta apod.

V případě úspěšného složení maturitní zkoušky a následného přijímacího řízení lze studovat na kterékoliv vysoké škole. Uvedené školy mají vztah k oboru.


Aktuální učební plány a kompletní text ŠVP je k dispozici na interních PC u vrátnice školy.