Jste zde

Obor masér sportovní a rekondiční

Kód oboru: 69-41-L/02

Délka a forma studia: 4 roky – denní
Určeno: absolventům základních škol
Způsob ukončení: maturitní zkouška

Charakteristika oboru

Obor profesně navazuje na dřívější výuku oboru fyzioterapie, který je v současné době vyučován na vysokých školách. Absolvent studijního oboru je zařazen podle klasifikace oboru mezi osobní a provozní služby (L-obor).

Hlavní náplní oboru je provádění různých typů masáží a dalšího manuálního ošetření s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a požadavkům klienta. Mezi další kompetence patří též poskytování poradenských služeb v oblasti pohybových aktivit, zdravého životního stylu, životosprávy a péče o tělo. Výuka probíhá v odborné učebně vybavené masérskými lůžky a disponujícími potřebnými pomůckami.

Absolvent oboru používá dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, využívá počítačové programové gramotnosti, včetně práce na internetu. Žáci jsou v průběhu vzdělávání vedeni k přesnosti, ke slušnému chování, k dodržování právních norem a etiky.

Jsou vzděláváni tak, aby získali potřebné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také dostatečné všeobecné vzdělání k tomu, aby mohli po úspěšném vykonání maturitní zkoušky pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách se zaměřením na zdravotní a sociální obory.

Možnosti uplatnění absolventů

Po ukončení vzdělávání a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven poskytovat profesionální masérské služby, a to ve vlastních provozovnách, studiích, fitness a welness centrech, lázeňských zařízeních a sportovních klubech. Dále se může uplatnit v oblasti sociálních služeb, např. v domovech pro seniory. Masérskou činnost provádí samostatně v rámci preventivních, rekondičních a regeneračních programů.

Též se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti rehabilitačních služeb a po zapracování v soukromém sektoru jako podnikatel v masážních, rekondičních a regeneračních službách. Po skončení studia je zároveň možné v tomto oboru získat živnostenský list a ani podnikání v této oblasti nevyžaduje velký počáteční kapitál.

 

Absolvent má možnost dalšího vzdělávání na:

  • vyšších zdravotnických školách
  • vysokých školách zejména sociálního směru – bakalářský a magisterský stupeň 
  • lékařských fakultách (Praha, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc, Brno)
  • jiných vysokých školách

 

 

Aktuální učební plány a kompletní text ŠVP je k dispozici na interních PC u vrátnice školy.