Jste zde

Obor zdravotnické lyceum

KÓD OBORU: 78-42-M/04 - čtyřleté studium, denní forma studia

Charakteristika oboru

Studijní obor zdravotnické lyceum připravuje především uchazeče pro studium všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně – sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, případně na jiných souvisejících  vysokých školách či studijních oborech. Absolvent bude vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární vzdělávání, ale i pro celoživotní vzdělávání.Absolvování oboru zdravotnické lyceum neopravňuje k výkonu zdravotnického povolání bez dalšího doplňujícího studia. 


Aktuální učební plány a kompletní text ŠVP je k dispozici na interních PC u vrátnice školy.