Jste zde

Maturity

 


 • Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu
 • Rozpis ústních zkoušek pro maturity 
 • ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ŽÁKY K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ 
 • Jednotné zkušební schéma -  [schéma, přílohy]
 • Průvodce maturitními zkouškami ve školním roce  
 • Přihláška pro žáky konající MZ v termínu jaro 
   
 • Průvodce maturitními zkouškami ve školním roce 
 • Model MZ v roce
 • Kalendář MZ v roce 
 • Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období 
 • Rozpis studentů k maturitní zkoušce

 


 


1) Seznam témat z literatury - český jazyk

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce společné části v platném katalogu vlastní seznam literárních děl, který obsahuje 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl v daném školním roce.

2) Seznam témat z cizích jazyků

Seznam témat ke společné(státní) ústní zkoušce z jazyků-podklady pro čtvrtou úlohu pracovních listů.

3) Seznam okruhů k praktické maturitní zkoušce


Příručka pro maturanty

Archiv 2016/2017

Archiv 2015/2016

Archiv 2014/2015