Jste zde

Maturity

Průvodce maturitními zkouškami v jarním termínu roku 2021

upravený průvodce pro termín jaro 2021 - jediný platný

metodika k novému opatření, která upravuje model maturitní zkoušky  ve školním roce 2020/21

 

přihláška

 

Maturitní kalendář

Jednotné zkušební schéma jaro 2021

Maturitní zkoušky - věcný záměr

 


1) Seznam témat z literatury - český jazyk

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce společné části v platném katalogu vlastní seznam literárních děl, který obsahuje 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl v daném školním roce.

2) Seznam témat z cizích jazyků

Seznam témat ke společné(státní) ústní zkoušce z jazyků

3) Seznam okruhů k praktické maturitní zkoušce


 

Archiv 2018/2020

Archiv 2016/2017

Archiv 2015/2016

Archiv 2014/2015