Jste zde

Maturity

Jarní zkušební období

Průvodce maturitními zkouškami školního roku 2021/2022

průvodce maturitními zkouškami JARO 2021

 

 

 

 

 

 

      

Podzimní zkušební období

Společná část

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021

Profilová část

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2021 uskuteční v období od 1. do 20. září 2021. Profilové zkoušky konané formou praktické zkoušky lze mimořádně konat do 13. října 2021.

 Ústní maturitní zkoušky proběhnou v podzimním termínu v rámci jedné společné maturitní komise:

Třídy: 4ZDL, 4LAA, 4AZT, 4AZA, 4BZA, 4CZA, 4MSR     14.9.2021  

 

Průvodce maturitními zkouškami v jarním termínu roku 2021

dodatek MŠMT k maturitním zkouškám

upravený průvodce pro termín jaro 2021 - jediný platný

metodika k novému opatření, která upravuje model maturitní zkoušky  ve školním roce 2020/21

 

přihláška

 

Maturitní kalendář

Jednotné zkušební schéma jaro 2021

Maturitní zkoušky - věcný záměr

 


1) Seznam témat z literatury - český jazyk

Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce společné části v platném katalogu vlastní seznam literárních děl, který obsahuje 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy nejpozději do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl v daném školním roce.

2) Seznam témat z cizích jazyků

Seznam témat ke společné(státní) ústní zkoušce z jazyků

3) Seznam okruhů k praktické maturitní zkoušce


 

Archiv 2018/2020

Archiv 2016/2017

Archiv 2015/2016

Archiv 2014/2015