Jste zde

Přijímací řízení VOŠZ

Přijímací řízení VOŠZ na školní rok 2021/2022

Ve dnech 29.-30.6.2021 proběhlo 1. kolo přijímacího řízení. 

2. kolo přijímacího řízení se bude konat dne 29.9.2021.

Přijímání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení bylo ukončeno dne 27.8.2021.

Pozvánky přihlášeným uchazečům byly odeslány dne 8.9.2021. Uchazeč, který neobdrží pozvánku do 15.9., kontaktuje studijní oddělení.

Příloha pozvánky a obecné pokyny k přijímacímu řízení zde

Případné 3. kolo bude vyhlášené na tomto místě až po vyhodnocení 2. kola, na začátku října.

 

Přehled nabízených oborů a podmínky přijetí

Harmonogram:

 • 12.4.2021 14,15 hod. den otevřených dveří; forma on-line
 • 31.5.2021: podání přihlášek do 1. kola 
 • 29.-30.6.2021: 1. kolo přijímacího řízení
 • 27.8.2021: podání přihlášek do 2. kola
 • 29.9.2021: 2. kolo přijímacího řízení

 

Kontakty:

 • S dotazy na studium konkrétních oborů, výkon praxe atd. se obracejte prostřednictvím e-mailu na koordinátory jednotlivých oborů.
 • S dotazy na vyplnění a zaslání přihlášky a s obecnými dotazy ke studiu se obracejte prostřednictvím e-mailu na studijní oddělení.
 • Kontakty na koordinátory oborů a studijní oddělení zde

 

Informace k přijímacímu řízení 2021/2022

 

Přihláška

Důležité informace k vyplnění přihlášky

K přihlášení využívejte prosím formulář naší školy.

Přihlášky ke stažení:

 • Diplomovaná všeobecná sestra                                                          
 • Diplomovaná dětská sestra
 • Diplomovaný farmaceutický asistent
 • Diplomovaný nutriční terapeut                                                       (nezapomeňte zakroužkovat zvolenou formu: denní/kombinovaná)
 • Diplomovaný zdravotní laborant
 • Diplomovaný zubní technik
 • Diplomovaná dentální hygienistka
 • Sociální práce a sociální pedagogika                                                 

 

Pro další informace se prosím obraťte na studijní oddělení VOŠZ:

Mgr. Lenka Uhlířová, tel.: 378015222, email: uhliroval@zdravka-plzen.cz

 

UPOZORNĚNÍ:

V den přijímacího řízení uchazeč předkládá maturitní vysvědčení. 1. kolo tedy není určeno uchazečům, kteří nesplní maturitní zkoušku. Uchazeči, kteří budou skládat maturitu až v září, se mohou přihlásit do 2. kola. 2. kolo se bude konat na konci září.