Jste zde

Přijímací řízení VOŠZ

Přijímací řízení VOŠZ na školní rok 2020/2021 bylo ukončeno.

Kapacita školy je naplněná.

Přijímací řízení na školní rok 2021/2022 bude vyhlášeno zde v průběhu ledna 2021.

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení na VOŠZ:

Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma

Přijatí uchazeči si mohou osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí na studijním odd. po nástupu do školy.

 

Přehled nabízených oborů a podmínky přijetí

1. kolo přijímacího řízení na VOŠZ se konalo ve dnech 29.-30.6.2020.

2. kolo přijímacího řízení na VOŠZ se konalo dne 29.9.2020.

3. kolo přijímacího řízení na VOŠZ se konalo dne 26.10.2020.

 

Kontakty:

  • S dotazy na studium konkrétních oborů, výkon praxe atd. se obracejte prostřednictvím e-mailu na koordinátory jednotlivých oborů.
  • S dotazy na vyplnění a zaslání přihlášky a s obecnými dotazy ke studiu se obracejte prostřednictvím e-mailu na studijní oddělení.
  • Kontakty na koordinátory oborů a studijní oddělení zde.

 

Den otevřených dveří

  • Den otevřených dveří, původně plánovaný na 6.4.2020, je zrušen.  

 

Informace k přijímacímu řízení 2020/2021:

  • Ředitelka školy si vyhrazuje právo neotevřít některý z nabízených oborů z důvodu přijetí nedostatečného počtu studentů. Dle vyhlášky č. 10/2005 Sb. §4 odst. 1 „Nejnižší počet studentů ve studijní skupině při zahájení studia v prvním ročníku je 10.“

 

Přihláška

Důležité informace k vyplnění přihlášky

K přihlášení využívejte prosím formulář naší školy.

Přihlášky ke stažení:

  • Diplomovaná všeobecná sestra                                                          (nezapomeňte zakroužkovat zvolenou formu: denní/kombinovaná)
  • Diplomovaná dětská sestra
  • Diplomovaný farmaceutický asistent
  • Diplomovaný nutriční terapeut
  • Sociální práce a sociální pedagogika                                                  (nezapomeňte zakroužkovat zvolenou formu: denní/kombinovaná)

 

Pro další informace se prosím obraťte na studijní oddělení VOŠZ:

Mgr. Lenka Uhlířová, tel.: 378015222, email: uhliroval@zdravka-plzen.cz

 

UPOZORNĚNÍ:

V den přijímacího řízení uchazeč předkládá maturitní vysvědčení. 1. kolo tedy není určeno uchazečům, kteří nesplní maturitní zkoušku. Uchazeči, kteří budou skládat maturitu až v září, se mohou přihlásit do 2. kola. 2. kolo se bude konat na konci září.