Jste zde

Přijímací řízení VOŠZ

Přijímací řízení VOŠZ na školní rok 2020/2021

3. kolo přijímacího řízení na VOŠZ:

Vyšší odborná škola zdravotnická vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obor Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma.

 • Přihlášky zasílejte na adresu školy, případně noste osobně, nejpozději do středy 21.10.
 • Přihláška musí obsahovat potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a doklad o úhradě poplatku. Informace zde.
 • Přijímací řízení proběhne v pondělí 26.10. formou motivačního pohovoru.
 • Přihláška ke stažení zde.

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení:

Přijatí uchazeči budou nastupovat ke studiu dle harmonogramu.

Přijatí uchazeči si mohou osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí na studijním odd. od 1.10.2020.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučenou poštou.

Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma

Diplomovaná všeobecná sestra - kombinovaná forma

Diplomovaná dětská sestra

Diplomovaný farmaceutický asistent

Diplomovaný nutriční terapeut

Sociální práce a sociální pedagogika - denní forma

Sociální práce a sociální pedagogika - kombinovaná forma

 

Přehled nabízených oborů a podmínky přijetí

1. kolo přijímacího řízení na VOŠZ se konalo ve dnech 29.-30.6.2020.

2. kolo přijímacího řízení na VOŠZ se konalo dne 29.9.2020.

 

Kontakty:

 • S dotazy na studium konkrétních oborů, výkon praxe atd. se obracejte prostřednictvím e-mailu na koordinátory jednotlivých oborů.
 • S dotazy na vyplnění a zaslání přihlášky a s obecnými dotazy ke studiu se obracejte prostřednictvím e-mailu na studijní oddělení.
 • Kontakty na koordinátory oborů a studijní oddělení zde.

 

Den otevřených dveří

 • Den otevřených dveří, původně plánovaný na 6.4.2020, je zrušen.  

 

Informace k přijímacímu řízení 2020/2021:

 • Ředitelka školy si vyhrazuje právo neotevřít některý z nabízených oborů z důvodu přijetí nedostatečného počtu studentů. Dle vyhlášky č. 10/2005 Sb. §4 odst. 1 „Nejnižší počet studentů ve studijní skupině při zahájení studia v prvním ročníku je 10.“

 

Přihláška

Důležité informace k vyplnění přihlášky

K přihlášení využívejte prosím formulář naší školy.

Přihlášky ke stažení:

 • Diplomovaná všeobecná sestra                                                          (nezapomeňte zakroužkovat zvolenou formu: denní/kombinovaná)
 • Diplomovaná dětská sestra
 • Diplomovaný farmaceutický asistent
 • Diplomovaný nutriční terapeut
 • Sociální práce a sociální pedagogika                                                  (nezapomeňte zakroužkovat zvolenou formu: denní/kombinovaná)

 

Pro další informace se prosím obraťte na studijní oddělení VOŠZ:

Mgr. Lenka Uhlířová, tel.: 378015222, email: uhliroval@zdravka-plzen.cz

 

UPOZORNĚNÍ:

V den přijímacího řízení uchazeč předkládá maturitní vysvědčení. 1. kolo tedy není určeno uchazečům, kteří nesplní maturitní zkoušku. Uchazeči, kteří budou skládat maturitu až v září, se mohou přihlásit do 2. kola. 2. kolo se bude konat na konci září.