Jste zde

Přijímací řízení VOŠZ

Přijímací řízení VOŠZ na školní rok 2021/2022

Ve dnech 29.-30.6.2021 proběhlo 1. kolo přijímacího řízení. 

2. kolo přijímacího řízení se bude konat dne 29.9.2021.

Informace pro zájemce o 2. kolo přijímacího řízení zde

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

​Zápisový lístek a informace pro přijaté uchazeče zde

Přijatí uchazeči si mohou osobně vyzvednout rozhodnutí o přijetí,

a to v termínech:

2.7.2021 9,00-13,00 hod. (pátek)

7.7.2021 7,30-15,30 hod. (středa)

Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí si mohou uchazeči vyzvednout po nástupu ke studiu.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o nepřijetí doporučenou poštou.

 

Výsledkové listiny 1. kola:

Diplomovaná všeobecná sestra

Diplomovaná dětská sestra

Diplomovaná dentální hygienistka

Diplomovaný farmaceutický asistent

Diplomovaný zdravotní laborant

Diplomovaný zubní technik

Diplomovaný nutriční terapeut - denní forma

Diplomovaný nutriční terapeut - kombinovaná forma

Sociální práce a sociální pedagogika

 

Přehled nabízených oborů a podmínky přijetí

Harmonogram:

  • 12.4.2021 14,15 hod. den otevřených dveří; forma on-line
  • 31.5.2021: podání přihlášek do 1. kola 
  • 29.-30.6.2021: 1. kolo přijímacího řízení
  • 27.8.2021: podání přihlášek do 2. kola
  • konec září: 2. kolo přijímacího řízení

 

Kontakty:

  • S dotazy na studium konkrétních oborů, výkon praxe atd. se obracejte prostřednictvím e-mailu na koordinátory jednotlivých oborů.
  • S dotazy na vyplnění a zaslání přihlášky a s obecnými dotazy ke studiu se obracejte prostřednictvím e-mailu na studijní oddělení.
  • Kontakty na koordinátory oborů a studijní oddělení zde

 

Informace k přijímacímu řízení 2021/2022

 

Přihláška

Důležité informace k vyplnění přihlášky

K přihlášení využívejte prosím formulář naší školy.

Přihlášky ke stažení:

 

Pro další informace se prosím obraťte na studijní oddělení VOŠZ:

Mgr. Lenka Uhlířová, tel.: 378015222, email: uhliroval@zdravka-plzen.cz

 

UPOZORNĚNÍ:

V den přijímacího řízení uchazeč předkládá maturitní vysvědčení. 1. kolo tedy není určeno uchazečům, kteří nesplní maturitní zkoušku. Uchazeči, kteří budou skládat maturitu až v září, se mohou přihlásit do 2. kola. 2. kolo se bude konat na konci září.