Jste zde

Volby do Školské rady SZŠ a VOŠZ

Dne 2.11.2020 se uskuteční volby do Školské rady. Věnujte pozornost organizačním pokynům.

-------------------------------

Pokyny - budou nejpozději 2.10.2020 také vyvěšeny ve sborovně školy

-------------------------------

Oznámení pro pedagogy - dostanete též mailem, do tabulky ve sborovně podpisem potvrďte, že jste s oznámením byli seznámeni. V případě zájmu o práci ve Školské radě si vytiskněte a podepsanou návratku odevzdejte na sekretariát školy do 16.10.2020 (můžete zaslat i mailem naskenované s podpisem)

--------------------------------

Oznámení pro žáky, studenty, zákonné zástupce - TU rozešle mailem. V případě zájmu o práci ve Školské radě si vytiskněte a podepsanou návratku odevzdejte na sekretariát školy do 16.10.2020 (můžete zaslat i mailem naskenované s podpisem)

Potvrzení - TU - rozdá osobně nebo mailem - podepsané odevzdá na sekretariát školy