Jste zde

Rekonstrukce laboratoří pro výuku odborných předmětů

Rekonstrukce laboratoří pro výuku odborných předmětů, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005032

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) plzeňské metropolitní oblasti

(http://iti-plzen.cz/zakladni-informace/iti/).