Jste zde

Diplomovaná dětská sestra na VOŠZ

  • V současné době přijímáme přihlášky zájemců o obor Diplomovaná dětská sestra, 53-41-N/5., denní forma studia. 
  • Akreditační řízení oboru právě probíhá na ministerstvu zdravotnictví. V případě zamítnutí akreditace by byl uchazeči vrácen poplatek za zpracování přihlášky nebo by byl uchazeči nabídnut jiný obor ke studiu na VOŠZ.
  • Pro další informace se obracejte na studijní odd. VOŠZ, Mgr. Lenka Uhlířová, tel. 378015222, e-mail uhliroval@zdravka-plzen.cz .