Přijímací řízení – aktuální info

1. Odpovědi na dotazy rodičů: Je správně určené místo konání zkoušky?

2. Odeslání pozvánek

3. Smazání jedné pozvánky v Dipsy – týká se pouze těch, kteří konají jednu ze zkoušek na naší škole a druhou zkoušku na druhé střední škole (těch, co jdou k nám na oba termíny se toto netýká.)

4. Propustka