Jste zde

Přijímací řízení VOŠZ - 4. kolo

Vyšší odborná škola zdravotnická vyhlašuje 4. kolo

přijímacího řízení na obory:

 - Diplomovaná všeobecná sestra, denní forma

 - Diplomovaný farmaceutický asistent, denní forma

 - Sociální práce a sociální pedagogika, denní forma

Pro bližší informace kontaktujte studijní odd. VOŠZ, tel. 378015222.