Jste zde

Volby do ŠR 8.11.2017

Seznam kandidátů bude uveřejněn na webových stránkách školy a na informační tabuli v budově školy nejpozději dne 20.10.2017