Projektový den

Již 8. ročník projektového dne se uskutečnil na plzeňské zdrávce. V letošním roce přinesl téma:„Zdravotnictví v čase“

Více informací…

Dětský den pro děti 9.6.2023

Dětský den pro děti z okolních mateřských a základních škol se konal dne 9.6.2023

Více informací…

Přijímací řízení VOŠZ

Vyšší odborná škola zdravotnická rozeslala pozvánky do 1. kola přijímacího řízení na e-mailové adresy přihlášených uchazečů. Uchazečům, kteří neuvedli e-mailovou adresu, byly pozvánky zaslány poštou. Pokud jste dosud neobdrželi svou pozvánku, kontaktujte studijní oddělení Mgr. Uhlířovou: tel. 378015222, uhliroval@zdravka-plzen.cz

Financování projektu

Projekt SZŠ a VOŠ Plzeň – Efektivně k polyfunkční škole 3
byl spolufinancován Evropskou unií.

Plakát

Celorepubliková soutěž v KLP

Dne 27. 4. 2023 se 3 žákyně třídy 2APS naší školy zúčastnily 8. ročníku celorepublikové soutěže s mezinárodní účastí v Klinické propedeutice na SZŠ a VOŠZ v Šumperku

Více informací…