Vyhlášení volného dne (tzv. ředitelské volno) pro žáky SZŠ a samostudium pro studenty VOŠZ dne 29. 9. 2023

Vyhlášení volného dne (tzv. ředitelské volno) pro žáky SZŠ a samostudium pro studenty VOŠZ dne 29. 9. 2023. Podrobnosti zde.

VOŠZ – Přijímací řízení

Vyšší odborná škola zdravotnická rozeslala pozvánky do 2. kola přijímacího řízení na e-mailové adresy přihlášených uchazečů. Uchazečům, kteří neuvedli e-mailovou adresu, byly pozvánky zaslány poštou. Pokud jste dosud neobdrželi svou pozvánku, kontaktujte studijní oddělení Mgr. Uhlířovou: tel. 378015222, uhliroval@zdravka-plzen.cz

Písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka – podzimní termín

Písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka se konají 7.9. 2023 od 13:00 hodin v učebnách dle rozpisu na místě. Sledujte průvodce maturitními zkouškami.

https://www.zdravka-plzen.cz/wp-content/uploads/2023/06/Pruvodce-maturitnimi-zkouskami-PODZIM-2023.pdf

Uzavření školy dne 30. 8. 2023

Škola je dne 30.8.2023 uzavřena z technických důvodů vyjma komisionálních přezkoušení viz nařízení.

VOŠZ harmonogram zahájení školního roku

Harmonogram zahájení školního roku 2023/24 na vyšší odborné škole zde

Rozřazení nově přijatých studentů do oboru Diplomovaná všeobecná sestra denní forma zde

Mezinárodní soutěž v první pomoci

Ve dnech 21.6.-22.6.2023 jsme se zúčastnili  již 27. ročníku Soutěže v poskytování první pomoci, kterou pořádá OZS Jihlava.

Více informací…

Informace pro žáky a rodiče budoucích 1. ročníků (včetně Adaptačního kurzu).

Informační schůzka pro rodiče se koná dne 26. 6. 2023 od 16,00 hodin v budově školy. (nově v přílohách rozdělení do tříd PKS a ZDL)

Přílohy

Přijímací řízení VOŠZ

V sekci „Vyšší odborná škola – přijímací řízení“ jsou zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení.