Mimořádné ředitelské volno 27.9. 2023

na 27. 9. 2023 je vyhlášeno mimořádné ředitelské volno. Pro žáky, studenty a zaměstnance platí uzavření obou budov tzn. Karlovarská i Podmostní.

Přijímací řízení VOŠZ

V sekci „Vyšší odborná škola – přijímací řízení“ jsou zveřejněny výsledky 2. kola přijímacího řízení.

Opatření k situaci vyvolané neznámou látkou

Vzhledem k situaci vyvolanou zatím neznámou látkou v čase 5. vyučovací hodiny. Sledujte svůj zdravotní stav a případně kontaktujte neprodleně záchrannou službu PK. Případný problém oznamte třídním učitelům nebo vedení školy.

Vyhlášení volného dne (tzv. ředitelské volno) pro žáky SZŠ a samostudium pro studenty VOŠZ dne 29. 9. 2023

Vyhlášení volného dne (tzv. ředitelské volno) pro žáky SZŠ a samostudium pro studenty VOŠZ dne 29. 9. 2023. Podrobnosti zde.

VOŠZ – Přijímací řízení

Vyšší odborná škola zdravotnická rozeslala pozvánky do 2. kola přijímacího řízení na e-mailové adresy přihlášených uchazečů. Uchazečům, kteří neuvedli e-mailovou adresu, byly pozvánky zaslány poštou. Pokud jste dosud neobdrželi svou pozvánku, kontaktujte studijní oddělení Mgr. Uhlířovou: tel. 378015222, uhliroval@zdravka-plzen.cz

Písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka – podzimní termín

Písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka se konají 7.9. 2023 od 13:00 hodin v učebnách dle rozpisu na místě. Sledujte průvodce maturitními zkouškami.

https://www.zdravka-plzen.cz/wp-content/uploads/2023/06/Pruvodce-maturitnimi-zkouskami-PODZIM-2023.pdf

Uzavření školy dne 30. 8. 2023

Škola je dne 30.8.2023 uzavřena z technických důvodů vyjma komisionálních přezkoušení viz nařízení.

VOŠZ harmonogram zahájení školního roku

Harmonogram zahájení školního roku 2023/24 na vyšší odborné škole zde

Rozřazení nově přijatých studentů do oboru Diplomovaná všeobecná sestra denní forma zde