Vyšší odborná škola zdravotnická – přijímací řízení

Vyšší odborná škola zdravotnická vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obory:

Diplomovaná všeobecná sestra denní forma

Diplomovaná dětská sestra denní forma

Diplomovaný farmaceutický asistent denní forma

Sociální práce a sociální pedagogika denní forma

Bližší informace v sekci „Vyšší odborná škola – přijímací řízení“