Výzvy ošetřovatelské péče v době covidové

U příležitosti ukončení dalšího ze série zdravotnických projektů se na SZŠ a VOŠZ v Plzni ve dnech 20. – 21. února 2023 konala mezinárodní konference.

Článek – Mezinárodní konference únor 23