Přijímací řízení VOŠZ

Vyšší odborná škola zdravotnická vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení. Bližší informace naleznete v záložce VOŠZ -přijímací řízení.