Uzavření školy dne 30. 8. 2023

Škola je dne 30.8.2023 uzavřena z technických důvodů vyjma komisionálních přezkoušení viz nařízení.