Entries by Petr Eliáš

Spolupráce Klubu Pathfinder se Střední zdravotnickou školou

V rámci pondělní schůzky, v odpoledních hodinách přišla družina Svišťů v počtu 12 dětí a 3 vedoucích navštívit naši školu.

Záměrem akce bylo seznámení dětí se specifikami ošetřovatelské péče. Po rozdělení dětí do třech skupin se postupně vystřídaly v odborných učebnách a vyzkoušely si například resuscitaci, obvazovou techniku, rozeznávání kostí lidského těla a přiřazování orgánů na […]

Posviť si na budoucnost

V pátek 7. a v sobotu 8. října se v Depu Plzeň konal 6. ročník veletrhu vzdělávání Posviť si na budoucnost, který pořádá Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje Info Kariéra pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ.

celý článek